Timo Lampinen Pitkien kehityskulkujen valoa

Taas vahvaa tukea uusien yhteistyömallien etsimiselle

Helsingin Sanomissa tänään  sunnuntaina 10.4.2016 julkaistun uutisen mukaan "Vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt kertovat, että nykyauttajat haluavat auttaa pop up -tyyliin lyhyitä keikkoja tekemällä."

Tämä uutinen antaa vahvaa tukea teesilleni, jota olen esitellyt jo aiemmin:

Vaikka yksipuolinen vapaaehtoistyö onkin hyvä asia, niin se ei ole  lainkaan riittävä eikä kestävä tapa ratkaista aineellisen hyvinvoinnin tuottamia lukuisia ongelmia, erityisesti yhteistyön roimasta heikentymisestä aiheutuvia.

Tarvitaan järkiperäisesti organisoidun, pysyväisluontoisen, vastavuoroiden yhteistyön kehittämistä.

Sellaista uudenlaisen, tehokkaan yhteistyön etsimistä, kehittämistä ja ennakkoluutolonta kokeilemista, joka tapahtuu sopivan kokoisissa eli todennäköisesti 20-50:n ihmisen pysyvissä, mielellään varsin heterogeenisissa ryhmissä, jotta syntyy riittävä tuntemus, intensiteetti, luottamus ja jatkuvuus.

Samalla hoituisi hyvin monia, monen eri alan erilaisia ongelmia, tulisi myös rahallisia säästöjä sekä kotitalouksille että julkiselle sektorille.

Tässä on tärkeä ehdotus myös monille  päätoimisille tutkijoille mielekkäitä tutkimusaiheita etsiessään sekä esimerkiksi valtioneuvoston kanslialle, Suomen Akatemialle, Sitralle ym. kun haluavat käyttää rahaa tutkimukseen tai kehittämiseen, jolla olisi yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Vielä tärkeämpi tämä ehdotus on niiden kansalaisten mietittäväksi, jotka haluavat itse tehdä jotain tehokasta ja merkittävää koko suomalaisen yhteiskunnan  ja myös itsensä ja lähipiirinsä hyväksi. Syvällinen yhteistyön kehittäminen kansalaisyhteiskunnan puolella ei perimmiltään ole julkisen vallan tai päätoimisten tutkijoiden käsissä. Julkinen valta ja päätoimiset tutkijat voi olla vain merkityksetön, riippa tai edistäjä tällaisessa kehittämisessä.

On lisäksi selvää että kansalaisyhteiskunnassa tapahtuva yhteistyön olennainen paraneminen vähentää nykyisten instituutioiden merkitystä vallankäytössä, mitä ei voi pitää huonona suuntana.

 

Lisää tähän aihepiiriin liittyvistä ajatuksistani on esimerkiksi Futuralehden numerossa 4/2015 sekä täällä.

 

***

SITRAn hankkeet ovat yleensä varsin merkityksettömiä, mutta ainakaan haittaa ei ole siitä, jos mahdollisimman moni tämän kirjoitukseni lukijoista, jotka näkevät ehdotuksessani järkeä, äänestävät SITRAn oheisessa kyselyssä ehdotukseni puolesta: https://app.viima.com/ratkaisu100/?activeItem=3300

***

Tästä pääsee kaikkien kirjoitelmieni luetteloon.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset